Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1998/11.

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napja alkalmából

Rovatvezető: Neményi Márta
MTA Fizikai Tudományok Osztálya

1998. november 3-án ünnepelte az Akadémia a Magyar Tudomány Napját. A Göncz Árpád köztársasági elnök részvételével és üdvözletével tartott ünnepi ülésen Glatz Ferenc MTA elnök bevezetőjét követően Áder János, a Parlament elnöke, majd Hámori József, Pokorny Zoltán, Stumpf István, Torgyán József miniszterek és Náray Szabó Gábor főtitkárhelyettes üdvözölte a magyar tudomány képviseletében megjelenteket. Méltatták a tudomány, az oktatás, a kultúra jelentőségét a 21. századba lépő hazánk fejlődése szempontjából. Ehhez kérték a tudomány művelőinek támogatását.

Ezt követően került sor kitüntetések átadására. A nagyszámú kitüntetettek között MARX GYÖRGY akadémikus, az ELTE emeritus professzora kimagasló tudományos eredményeiért, valamint iskolateremtő tevékenységéért és a tudományos utánpótlás nevelése terén végzett kiemelkedő munkájáért Arany János Közalapítványi Nagydíjban részesült.

PÓCSIK GYÖRGY, a fizikai tudományok doktora, az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára "A részecskefizika terén elért nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos eredményeiért, több évtizedes oktatói munkájáért és iskolateremtő tevékenységéért", valamint

SZATMÁRY ZOLTÁN, a fizikai tudományok doktora, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója "A reaktorfizika terén kifejtett elméleti és kísérleti munkásságáért, valamint a reaktorokkal kapcsolatos egyetemi oktatási tevékenységéért" a Paksi Atomerőmű Rt. által felajánlott díjban részesült.