Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1998/10.

CLINTON ELNÖK ÜZENETE AZ M.I.T.-HEZ

"Először is biztosítani akarom Önöket, hogy Amerika továbbra is vezető szerepet fog betölteni a tudomány és technika forradalmasításában. A növekedés teremti meg lehetőségeinket, a tudományos kutatás előfeltétele pedig a növekedés. Egy tegnapi hír szerint japán fizikusok kiderítették, hogy a nagyon kicsi neutrínónak tömege van. A legtöbb embernek nem mond ez sokat, viszont megváltoztathatja az alapvető elméleteket - kezdve a legkisebb szubatomos részecskék természetétől egészen addig, hogy megtudjuk, hogyan működik az univerzum, és hogyan tágul.

Igaz, hogy a felfedezés Japánból származik, de a kutatást az USA Energiaipari Minisztériuma finanszírozta. Ez pedig kétségessé teszi, hogy helyesen jártak-e el Washingtonban néhány évvel ezelőtt, amikor leállították a szupravezetős szuperütköztető építését, egyúttal megerősít bennünket abban, hogy a Fermilabban végzett munka valóban fontos.

Az ilyen kutatási eredményeknek a laboratóriumok falain messze túlmenő hatása van. Érinti az egész társadalmat - befolyásolja nemcsak gazdaságunkat, de egész életformánkat, azt hogy megértsük másokhoz való viszonyunkat, és hogy hol a helyünk a világban.

Az elmúlt négy évben gazdasági növekedésünk több mint egyharmada az információtechnikából származott. Ez nem lehetett volna így, ha az állam nem támogatja a számítógépek, az Internet, a távközlési műholdak területén végzett kutatásokat. Amikor elnök lettem, az Internet - a kormány által támogatott kutatási terven belül - a fizikusok magánterülete volt. A világon összesen 50 kapcsolattal rendelkezett. Amint tudják, ma csak egy óra alatt több, mint 100000 honlapot töltenek fel a világhálózatra. Ezt is kutatásokkal kezdtük, de itt sem szabad megállnunk.

Általam a Kongresszushoz a 2000. évre beterjesztett költségvetésben a számítástechnikai és informatikai kutatásokra szánt összeg jelentős növelését irányoztam elő. Megbíztam új tudományos és technikai tanácsadómat, Neal Lane-t, hogy nemzeti kutatóközösségeinkkel együttműködve dolgozzon ki részletes tervet ennek megvalósítására.

Az elmúlt ötven évben - azáltal, hogy a tudományt támogattuk - számtalan módon erősítettük országunkat. Annak ellenére, hogy 29 év óta először sikerült költségvetésünket egyensúlyba hozni, mégis növeltük a tudományra szánt befektetések összegét. Ebben az évben a Kongresszustól olyan összegeket igényeltem a tudományos kutatás támogatására, amely a legnagyobb eddigi történelmünkben - de nem csak egyetlen évre, hanem öt évre. Alapvető feladat ez, amely pártelkötelezettségtől vagy személyes törekvésektől függetlenül szolgálja azt, hogy nemzetünk betölthesse küldetését."

__________________________

Részlet Clinton elnök üzenetéből az Massachusetts Institute of Technology 1998. június 5-én tartott tanévzáró ünnepélye alkalmából. Fordította Menczel György.