Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1998/8.

Greeting Daniel Carleton Gajdusek
at his 75th birthday
in Hungary

Tisztelettel köszöntjük
Daniel Carleton Gajdusek
Nobel-díjas tudóst
75. születésenapján

The Fantasy of a »Virus« from the Inorganic World címmel Daniel Carleton Gajdusek (CNRS, Paris) zártkörû elõadást tart a kuru, surlókór, kergemarha-kór és más lassan kifejlõdõ, nem baktérium vagy vírus által okozott betegségek járványszerû terjedésének az elõadó által történt megfejtésérõl szeptember 17-én 14.30-kor az ELTE Atomfizikai Tanszékének teasorozata keretében. Erre minden komolyan érdeklõdõ szakembert és tanárt szívesen látunk. Az ELTE költözése miatt az elõadás helyszínét csak késõbb tudjuk megadni. Kérünk minden érdeklõdõt, telefonon jelezze részvételi szándékát (a név, munkahely megadásával), ugyanígy szeptemberben az elõadás helyét is közölni tudja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (201-8682) vagy az Atomfizikai Tanszék titkársága (266-7902).