Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1998/5. 166.o.

A TANÁR ÚR ELMENT. . .

Emlékeim Sas Elemérről

Walter József
Pannon Agrártudományi Egyetem
Kaposvár

A Tanárom és egyik példaképem volt, barátjának fogadott és tanártársként váltunk el Kaposváron az Agráregyetemen, ahová hívásunkra jött segíteni: tantárgyi programot készíteni, előadásokat tartani, megalapozni a tantárgy rangját, jelenét és jövőjét.

" Tudod Jóskám, már nem szívesen utazom, nem vagyok jól, de Kaposvár, az más; odaköt a gyermek- és ifjúkor a barátok, és ... a szüleimmel is találkozhatok a temetőben. "

Találkozott is minden alkalommal, és ilyenkor méginkább magával ragadott mélységes embersége, őszintesége, amit az arcára írt a fájdalom, az érzelem.

Amikor először lépett be az előadóba, a hallgatóim katonás rendben felállva fogadták - láthatóan őt ez váratlanul érte - és csak apró intésére (köszönetmondás mellett), foglaltak helyet. A tv-ből ismert Sas Elemér utánozhatatlanul csiszolt, bársonyos hangon megszólalt, és az első perctől az utolsóig lebilincselte hallgatóságát.

Igen, ilyen volt Sas tanár úr, akit megtapsoltunk, megtapsolták mindazok, akik értették mondandóját, a szándékát, hogy "ezt így is meg lehet magyarázni". Neki köszönhetjük, hogy számos tudós-tanár vállalta egy-egy előadás tartását egy vidéki kis egyetemen, ahol azonban olyan hallgatóság várta őket, ami telt házat és tiszteletteljes elismerést jelentett számukra.

Ma mindez történelem? Hiába várja, várjuk sokan, volt diákok, mai diákok, tanártársak, hogy Sas tanár úr bemutatja kísérleteit a tv-ben, érthetővé tegye a "érthetetlent"? Igen, sajnos hiába várjuk. Csak a videoszalag kelti életre, de közelsége, hangja, barátsága már csak egyoldalú, kikezdhetetlen emlék, hacsak... Ő "másként nem gondolja"!

Búcsúzunk tőled Tanár úr, Elemér bátyánk, barátunk, megígérve, hogy a katedra innenső oldalán álló tanítványaid, igyekszünk méltók lenni hozzád.

Emlékedet, munkád értékét megőrizzük és büszkék vagyunk Tanárunkra.