Fizikai Szemle
XLVIII. évf.
1998. március


TARTALOM

CONTENTS

 • Berényi Dénes: Szinkrotronok a gyógyszerkutatásban
 • D. Berényi: Synchrotrons in pharmaceutical research
 • Faigel Gyula: Szinkrotron-sugárzás és alkalmazásai
 • G. Faigel: Synchrotron radiation and its applications
 • J. Osán, Sz. Török: X-ray microbeams and their applications in environment monitoring analytical work
 • Böcskei Zsolt: Fehérje-krisztallográfiás vizsgálatok Magyarországon
 • Zs. Böcskei: Protein crystallographic investigations in Hungary
 • Fülöp Vilmos: Enzimreakciók vizsgálata fehérjekrisztallográfiával
 • V. Fülöp: Enzyme reactions studied with protein crystallographic methods
 • I. Hermecz: Synchrotrons in pharmaceutical research - new possibilities
 • A. Somogyi: A colleague's reflections 20 years after the death of L. Jánossy
 • David Schramm 1945-1997 (G. Marx)
 • Celebrating I. Ketskeméty on his 70th birthday (Zs. Farkas)
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS LONG-DISTANCE CALLS
 • The science of bidding - a talk with Nobel prize laureate J. Harsányi (G. Márton)
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • A. Patkós: Visits and guest studies of students sponsored by the Student Mobility Program of the EPS
 • Plósz Katalin: A hőmérsékleti sugárzás bemutatása az iskolában
 • K. Plósz: Classroom demonstrations of thermal radiation
 • Berkes József, Janóczki József, Ősz György, Rónaszéki László, Vida József: Öveges József Országos Fizikaverseny, 1997.
 • J. Berkes, J. Janóczki, G. Ősz, l. Rónaszéki, J. Vida: The J. Öveges Physics Competition of primary school pupils 97
 • Kalamár Csaba Fizika Emlékverseny, 1997. (Kúti László)
 • Physical Competition memorial of Cs. Kalamár, 1997 (L. Kuti)
TÁRSULATI ÉLET
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
ESEMÉNYEK
EVENTS
VÉLEMÉNYEK
 • Joseph Rotblat: Tudomány és etika; egy racionalista véleménye
OPINIONS
 • J. Rotblat: Science and ethics - a rationalist's opinions
KÖNYVESPOLC
BOOKS
PÁLYÁZATOK
COMPETITIONS
FIZIKUSNAPTÁR
  CALENDAR FOR PHYSICISTS