Kedves Olvasónk! Kedves Tagtársunk!

Új esztendõbe lépünk. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanácsa célul tûzte ki, hogy az 1998. évben nem emeli a tagdíjakat. Ehhez azonban a fizika barátainak segítségére van szükség. Kérjük tagjainkat, olvasóinkat, hogy az Országgyûlés 1996. évi CXXVI. törvénye alapján a személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Eötvös Társulat javára ajánlják fel.

Csak támogatásukkal tudjuk megvalósítani, hogy a Fizikai Szemlét tagjainknak továbbra is térítésmentesen, elõfizetõinknek pedig az 1997-es áron bocsássuk rendelkezésükre.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat adószáma:19815644-2-41

Az APEH nyilatkozaton kérjük támogatásuk esetén ezt a számot szíveskedjenek feltüntetni. Örülnénk, ha tagjaink és olvasóink egyéb felajánlásokkal is segítenék a Fizikai Szemle fennmaradását.

Nyugdíjas tagjaink ez évben is mentesülnek a tagdíj fizetése alól, de amennyiben postán kívánják megkapni a Fizikai Szemlét, úgy a postaköltséget hozzájárulás címén megküldeni szíveskedjenek.

Budapest,1997. december 1.

Köszönettel

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
és a Fizikai Szemle Szerkesztõsége