Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1997/7. 201.o.

TISZA LÁSZLÓ 90 ÉVES

Prof. László Tisza, professor emeritus
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

Kedves Professzor Úr!

Engedje meg, hogy születésének 90. ünnepén a Magyar Tudományos Akadémia meleg üdvözletét fejezzem ki. Itt, Magyarországon a magyar kultúra és tudomány számon tartja, hogy Tisza László Budapestről, magyar iskolából, pesti egyetemről indult el. A történelem vihara Önt kényszerűen messze sodorta, de ekkor sem tagadta meg magyarságát. Mi itthon nagyra becsüljük a szuperfolyékonyság és a termodinamika területén elért eredményeit. Amikor a történelem engedte, hazalátogatott és Akadémiánkon is tartott előadást. Ha egyszer módja van hazalátogatni, itthon Akadémiánk szívesen látná vendégül.

Őszinte tisztelettel:

Glatz Ferenc
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Tisza László,
MIT professzor emeritus,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli tagja

Tisztelt Laci Bátyám,

születésed kerek fordulójának ünnepén őszinte tisztelettel köszöntelek a magyar fizikusok nevében. Mindnyájan ismerjük munkásságodat. Mindnyájan meleg szívvel emlékezünk vissza látogatásaidra, érdekes előadásaidra, amelyek megmutatták a termodinamika egyetemességből fakadó mély szépségét. Itt, azon az egyetemen, ahol tanítottál és dolgoztál is, neved szerepel az egyetemi előadásokban. Legutóbb Teller Edével beszélgettünk Rólad.

Nagyon örülnénk mindnyájan, ha hazalátogatnál. Magyarországi látogatásod ideje alatt természetesen vendégünk lennél. A Fizikai Szemle is szívesen közölné valamelyik írásodat.

Őszinte tisztelettel

Marx György elnök,
Eötvös Fizikai Társulat

TISZAFEST
Kilencven éve, amikor Laci született, sokat nyert vele az elméleti fizika. Nagy szükségünk volt és van rá azóta is. Abban az időben vált az elektron konkréttá J.J. Thomson kezében. Laci lényeglátása, gondolatainak tisztasága és barátsága azóta is sokat jelentett mindazoknak, akik a fizikával, annak filozófiájával és történetével foglalkoznak.

A TISZAFEST-re meghívták a magyar fizikusok képviselőjét is. Az ünnepi asztalnál Tisza László oldalán bennünket képviselve ült Mihály László, ő olvasta fel az Akadémia és a Társulat elnökének üdvözletét. Tisza László meghatottan igérte meg, hogy még ez őszön hazalátogat.

Szeretettel várunk, Laci bácsi. Isten éltessen!