A FIZIKUS ÚTIKÖNYV szerzőinek (Kovács László, Burján Gyöngyi) köszönetnyílvánítása az anyaggyűjtésben kapott segítségért

Munkánkat sokan segítették. Köszönet illeti a polgármesteri hivatalok azon tisztviselőit, akik az utcanevek pontosításában segítettek. (Nagyon kevés Eötvös utcáról tudjuk biztosan, hogy az Eötvös Loránd utca.)

Nagy hálával gondolunk a könyvtárak, levéltárak dolgozóira, a megyei pedagógiai intézetek és az iskolák tanáraira, akik körlevelünkre nemcsak válaszlevelet küldtek, hanem többször egész kis tanulmányt: fényképekkel, gazdag mellékletekkel. 1992-ben, amikor először jelent meg a Fizikai Szemle decemberi hasábjain a magyarországi fizikus útikönyv, pályázatot hirdettünk további fizikus emlékek felkutatására. Az akkor beérkezett pályaművek adatait, szakdolgozati és más anyagokat is köszönettel felhasználtunk (Székely Péter, Jani István, Horváth Ferenc, Bartha Lajos, Horváth Andrea, Zalaváry Miklós, Szalay Gertrúd, Máté Krisztina).

Ezúton köszönjük meg a Közoktatási Modernizációs Alapítvány jelentős támogatását. A KOMA segítsége nélkül nem gyűlt volna össze ez a gazdag anyag, nem jelenhetett volna meg ez a szemleszám.