Fizikai Szemle
1995. március
XLV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Deutsch Gyula: Az ős-tükörszimmetria nyomában
 • Gy. Deutsch: The search for the primary mirror symmetry
 • Jánosi Imre: Zajongó homokdombok és egyéb furcsaságok: új fejlemények a granuláris anyagok fizikájában
 • I. Jánosi: Noisy sand hills and other peculiarities: new advances in granulated matter physics
 • Diósi Lajos, Lukács Béla: A Wigner-féle térgörbület-mérés és a Károlyházy-modell
 • L. Diósi, B. Lukács: Wigner's space curvature measurement and the Károlyházy model
 • T Tarnóczy: Speech intelligibility as a psycho-physical notion
 • Náray Zsolt (1927-1995)
 • Zs. Náray (1927-1995)
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • A. Hobson: Education in the age global changes
TÁRSULATI ÉLET NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
 • N. Kroó: Physics and co-operation in Europe
ESEMÉNYEK EVENTS
 • D. Gábor-awards 1994
OLVASTUK-HALLOTTUK
READ AND HEARD
KÖNYVESPOLC
BOOKS