Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizika Szemle 1992/2. 75.o.

A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET ÁTALAKULÁSA

Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetét 1975. január 1-én szervezték át kutatóközponttá. Az eddig központi keretek között működő kutatóintézetek most önállóvá válnak. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitkárának 1991. szeptember 30-án kelt közös állásfoglalása, valamint a Magyar Köztársaság Kormányának 1991. október 17-én kelt határozata értelmében 1992. január 1-én az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) átalakul és belőle jogilag önálló, pénzügyileg független intézetek válnak ki az alábbi elnevezéssel:

Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) működési köre azokra a feladatokra redukálódik, amelyek nem oszthatók szét az új szervezetek között. A legfontosabb ilyen feladat az infrastruktúra, a könyvtár és a számítógéphálózat működtetése, valamint a KFKI Rt felügyelete.

Az átalakulás során lehetőség nyílik arra is, hogy kutatók, illetve kutatócsoportok átkerülhessenek egyik intézetből a másikba, illetve valamelyik gazdasági társaságba. Mobilitásra természetesen az átalakulás után is szükség lesz.

Csillebércen helyet kapnak olyan magas tudományos-műszaki színvonalat képviselő szervezetek, illetve vállalkozások is, amelyek a KFKI szervezeteivel, a közös egyetemi tanszékekkel és a közös műszerközpontokkal együtt már ma is egy Innovációs Park csíráit hordozzák. Egy ilyen Park kialakítására vonatkozó elképzelések kidolgozása elkezdődött.

Lovas István