Fizikai Szemle
1988/11. 38. évf. 11. sz.
1988. november

Kirschner István: Kürti Miklós 80 éves 401
Kürti Miklós: Fizikusi pályám kezdete egyetemi éveim és a doktorátus 402
Radnai Gyula: A spontán növekvő hőmérséklet 404
Marx György: Milyen meleg a Nap közepe? 407
Kiss Dezső: Mi az SNO? 412
Tél Tamás: A fraktálok termodinamikája 414
Martinás Katalin-Ropolyi László: Arisztoteleszi termodinamika 418
Kürti Miklós kitüntetése 422
Fischbach, E.-Sudarsky, D.-Szafer, A-Talmadge, C.-Aronson, S. H.: Hosszú hatótávolságú erők és az Eötvös-kísérlet III. 422
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 431
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Szatmáry Károly: Asztrofizika számítógépen
431
A FIZIKA TANÍTÁSA
Lőrincz János-Papp Katalin: Játék a fizikában, fizika a játékokban
433
Tompa Klára: "Az Univerzum" című hangosított diasorozat 439
ESEMÉNYEK
Kertész János-Vicsek Tamás: Nemzetközi tudományos műhely a struktúrák kialakulásáról az MFKI rendezésében
440
Mojzes Imre: Beszámoló az 1988. szept. 20-23. között megtartott IV. Jugoszláv- osztrák-magyar vákuumkonferenciáról 440
Szép Iván: Szigeti György emlékére hátsó borító
OLVASTUK - HALLOTTUK hátsó borító
KÖNYVEK
V. M.: Makra Zsigmond: Az atomreaktorokról és radioaktivitásról
hátsó borító