Fizikai Szemle
1988/5. 38. évf. 5. sz.
1988. május

Nagy Károly: Wigner Jenő köszöntése 161
Marx György: Irreverzibilis Univerzum 162
Horváth Zalán: Csoportelméleti módszerek a kvantált húrelméletben 169
Szatmáry Zoltán: Rezonancia-abszorpció reaktorokban 172
Wigner Jenő: ... nincs még átfogó elmélet 174
... azt kellene ünnepelni, hogy milyen jók a magyar iskolák 176
Kitüntetés 179
... az ember érzi, hogy fontos dolgokat még nem tud 180
Lovas István-Trócsányi Zoltán: A nagy kísérlet 183
Kiss Dezső: Megszületett a kísérleti neutrínó-csillagászat! 191
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 196
ESEMÉNYEK
Kertész Béla: Őszi Balatoni Egyetem '87 Csopakon
196
KÖNYVEK
Molnár József: Bata Lajos: Folyadékkristályok
198
Tőkési Károly: Schultz, J. M.: Az anyagvizsgálat diffrakciós módszerei 198
Lendvay Ödön: Giber János és munkatársai:"Szilárdtestek felületfizikája" 198
Lendvay Ödön: Balázs Erzsébet-Füstöss László: "Szilárd felületek atomsugaras vizsgálata" és Nagy Sándor-Szeles Csaba-Vértes Attila: "Aluminium és aluminiumötvözetek vizsgálata Mössbauer-effektussal és pozitron annihilációval" 199