Fizikai Szemle
1984/12. 34. évf. 12. sz.
1984. december

Polinszky Károly: Gombás Pál (1909-1971) 443
Kónya Albert: Gombás Pál szerepe a magyar elméleti fizikai kutatásokban 444
Gáspár Rezső: Pseudopotenciálok és sűrűségfüggő elméletek 445
Kapuy Ede: Gombás Pál és az anyagok tulajdonságainak elméleti kiszámítására irányuló kutatások kezdetei Magyarországon 447
Kisdi Dávid: Elméleti magfizikai kutatások a Gombás-intézetben 448
Ladányi Károly: Relativisztikus effektusok a héjfizikában 449
Antal János: Gombás Pál, mint oktató 451
Marx György: Találkozás az atomfizikával 453
Kocsis Istvánné: Gombás bibliográfia 454
ESEMÉNYEK
Gombás emlékkiállítás
457
Bajbakov, N. K.: Módszerek a rétegek kőolajleadásának a növelésére az olajbányászat technológiájában 458
Bajbakov, N. K.: Kőolajról és földgázról - interjú 462
Hraskó Péter: Dirac, P. A. M.(1902-1984) 466
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 472
A FIZIKA TANÍTÁSA
Madas László: Egy kvantitatív modellkísérlet
473
Pákó Gyula: Középiskolai fizikatanárok XXVII. országos ankétja és eszközkiállítása 474
VÉLEMÉNYEK
Bagány Mihály: Táblázatok és képletgyűjtemény
478