Fizikai Szemle
1984/10. 34. évf. 10. sz.
1984. október

Kiss Dezső: A t- kvark 361
Vajda Györgyi-Vöröss Lajos: Döntés és kockázat a korszerű technológiákban 365
Nagy Elemér: Részecskefizika a XXII. Nemzetközi Nagyenergiájú Fizikai Konferencia tükrében 369
Barcza Szabolcs: Gauss, mint csillagász 370
Gombos Gábor: A termodinamika nulladik főtételéről 373
Hlavac, A.: Zoch János, az első szlovák nyelvű fizikakönyv szerzője 378
Kose, V.: Alapvető állandók és SI egységek 383
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 386
A FIZIKA TANÍTÁSA
Székely László: A váltóáramú ellenállások tanítása
387
Kunfalvi Rezső: Az atomfizika reliefen 390
ESEMÉNYEK
Szép Ernő: Beszámoló a XV. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról
391
Takács László: Beszámoló az I.-II. osztályos középiskolai tanulók országos tehetségkutató fizikaversenyéről 396
1984 évi Intézeti Díjak az ATOMKI-ban 400
Kunfalvi Rezső: Tudományos enciklopédia 400