Fizikai Szemle
1984/9. 34. évf. 9. sz.
1984. szeptember

Vajda György: Atomerőművek környezeti hatásai 321
Berényi Dénes: Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében 326
Jakucs Pál: Ökológiai és fizikai kutatások a környezetvédelem érdekében 332
Korányi György: Vegyi környezetvédelem 334
Lévai András: A szennyezők kibocsátása, csökkentésének egyes útjai, azok gazdasági hatásai 335
Pungor Ernő: Az analitika szerepe a környezetvédelemben 337
Hertelendi Ede-Csongor Éva: Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyező hatásai 339
Corliss, John B.: Energiaáramlás és az élet keletkezése a Földön 345
Kiss Dezső: A részecskefizika jövője 351
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 355
ESEMÉNYEK
Máté Zoltán: Harminc éves az ATOMKI
355
EREDMÉNYEK
A MIT Alcator C Tokamakja túllépi a Lawson-határt
357