Fizikai Szemle
1984/8. 34. évf. 8. sz.
1984. augusztus

Pál Lénárd: A tudományos-technikai haladás és a nukleáris fegyverkezés 281
Kövér Ákos: Nagyenergiájú ion-atom ütközések 284
Nemes Imre: Az atomerőművek üzemanyaggazdálkodásáról 290
Sakata, S.: Részecskefizika és filozófia 294
Bárdos Gyula: Filozófiai- módszertani elemzések a japán részecskekutatásban 297
Kirschner István: Kapica, Pjotr Leonyidovics 1894-1984 305
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 306
FIZIKA MINDENHOL
Bozóky László-Reischl György-József Gábor-Varjas Géza: A magyar fizikusok szerepe sugárterápiánk hatékonyságának fokozásában
306
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Hubert Tibor: Így kezdtük
314
ESEMÉNYEK
Kovách Ádám: Az ATOMKI középiskolások számára hírdetett pályázatának eredményhírdetés
315
Lugosi Erzsébet: Tavaszi ifjúsági ankét 316
K. L.: Sugárvédelmi továbbképző tanfolyamok 316
F. T.: Nemzetközi Atommag- Spektroszkópiai Szimpózium Debrecenben 317
EREDMÉNYEK
Kiss Dezső: Felfedezték a top-kvarkot!
318
KÖNYVEK
Bogdány János: Bódy Sándor: Elektronikai alapismeretek
318
Lukács Béla: Heckmann, O.: Csillagok, Kozmosz, világmodellek 318
VÉLEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: Lesz-e új angol helyesírás?
319