Fizikai Szemle
1984/7. 34. évf. 7. sz.
1984. július

Tarján Imre: Megnyitó a Novobátzky emlékülésen 241
Nagy Károly: Novobátzky Károly, a tudós tanár 241
Valkó Iván Péter: Egy különleges tanáregyéniség a gimnáziumban 246
Marx György: Törekvés az anyag egységes elméletére 248
Lovas István: A Coulomb- mérték 254
Szabó Zoltán Gábor: Visszaemlékezés egy Ortvay- kollokviumra 257
Hraskó Péter: A Bell- egyenlőtlenség 257
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 264
A FIZIKA TANÍTÁSA
Jona, Silvia P.: Fizikatanítás és egyesületi élet Olaszországban
265
FIZIKA MINDENHOL
Huszár István: A fizika szerepe a mezőgazdaságban
266
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Páris György: Számítástechnika az oktatásban
270
Szíjártó József: Soros RC körben lejátszódó folyamatok modellezése ABC 80 számítógéppel 273
ESEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: A KöMaL 25 éve
277