Fizikai Szemle
1984/6. 34. évf. 6. sz.
1984. június

Berényi Dénes és mtársai: Az inter- és multidiszciplináris fejlődés következtében kialakult helyzet a fizikai kutatásokban 201
Rontó Györgyi: Biológiai makromolekulák - folyadékkristályok 216
Radnai Gyula: Vajon ki volt Antolik Károly? 220
Morovics M. T.: Egy múlt századi kísérletező fizikus, Antolik Károly életművéről 222
Houpis, H. L. F.-Marconi, M. L.-Mendis, D. A.: Az üstökösök atmoszférája 227
FIZIKA MINDENHOL
Lukács József: Fizika és termelés - multidiszciplináris tudás és ipari termék
233
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 234
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Lukács Gergely-Lukács János: A számítógép - fizikai taneszköz 7.
235