Fizikai Szemle
1984/5. 34. évf. 5. sz.
1984. május

Sarlós István: A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 34. Kongresszusa 161
Kotnyelnyikov, V. A.: Expedíció a Halley üstököshöz 162
Edelson, B. I.: NASA 25 év nemzetközi együttműködés 165
Pál Lénárd: A kis országok szerepe a nemzetközi űrkutatásban 169
Trella, Massimo: Együttműködés a világűrben 171
Yamamoto, Tetsuo: Az üstökösök magjának molekuláris összetétele 174
Rahe, Jürgen: Halley üstökös - ahogy korábban látták 177
Scarf, F. L.-Smith, E. J.-Farquhar, R. W.: Kutatóút a Giacobini- Zinner üstököshöz 182
ESEMÉYEK
Almár Iván: Az Asztronautikai Kongresszus megnyitója
186
Almár Iván: Asztronautikai világkongresszus Budapesten 187
Summerfield, M.: Kármán Tódor emlékülés 189
Rácz Elemér: Kármán és Magyarország 190
Germain, Paul: Kármán professzor jelentősebb eredményei a hidrodinamikában 191
Őry Huba: Kármán aacheni munkássága 192
Summerfield, Martin: Kármán Tódor, a Jet Propulsion Lab megalapítója 195
A FIZIKA TANÍTÁSA
Swan, Peter A.-Swan, Cathy W.: A világűr, mint egyedülálló oktatási nevelési motivátor
196
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 200