Fizikai Szemle
1984/1. 34. évf. 1. sz.
1984. január

Horváth Dezső: Egzotikus atomok 1<
Takács Sándor-Mahunka Imre-Horváth Zoltán: Ciklotronok alkalmazása az iparban analitikai célokra 9
FIZIKA MINDENHOL
Bakács István-Czeizel Endre-Hajdu János-Marx György: Atomenergia és társadalom
13
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 26
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Kovács Mihály: A számítógép fizikai taneszköz VI
27
ESEMÉNYEK
Lovas István: Nemzetközi elméleti fizikai mŰhely
34
Éber Nándor: Részben rendezett anyagok iskola '83 34
Lugosi Erzsébet: KöMaL Fizika rovatának 1982/83. tanévi pontversenye 34
Társulati díjak 35
KÖNYVEK
Kunfalvi Rezső: Banille, J.: Kepler
35
VÉLEMÉNYEK
Csomor Lajos-Lantos Béla-Ludvigh Rezső-Poór Magdolna: A magyar korona aranyműves vizsgálatáról
36