Fizikai Szemle
1983/12. 33. évf. 12. sz.
1983. december

Wigner Jenő: Természettörvény és kezdőállapot 441
Marx György: Wigner Jenő: Ez persze nehéz kérdés 446
Nagy Elemér: A semleges áramoktól a vektorbozonig 451
Pokrovszkij, V. L.: Összemérhető és összemérhetetlen fázisátmenet kétdimenziós kristályos rendszerekben 465
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 473
FIZIKA MINDENHOL
Fehér Ottó: A fizika jelentősége a biológia és az orvostudomány számára
474
A FIZIKA TANÍTÁSA
Geszti Tamás: Entrópia, hő, munka
475
ESEMÉNYEK
Cs. Á.: Mikola-díj
479
OLVASTUK - HALLOTTUK 480