Fizikai Szemle
1983/10. 33. évf. 10. sz.
1983. október

Kaufmann Zoltán: Káosz 361
Szász András-Kojnok József: Lágy röntgenemissziós mélységi- profil analízis (SXDA) 371
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 380
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csoma Zsigmond: Határátmenet a kvantummechanikából a klasszikus mechanikába
381
Kuhn, W.: A színcentrumok, mint a hullámmodell bizonyítékai 383
FIZIKA MINDENHOL
Pál István: Fizika a mezőgazdaságban
388
Bálint Andor: Gondolatok a fizika és a mezőgazdaság kapcsolatáról 390
ESEMÉNYEK
Gergely Péter: Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása
391
Takács László: Beszámoló az I.-II. osztályos fizikatanulók országos tehetségkutató fizikaversenyéről 393