Fizikai Szemle
1983/6. 33. évf. 6. sz.
1983. június

Kiss Dezső: Új detektor monstrumok a részecskefizikában 201
Marx György-Szalay A. Sándor: Hogyan születtek a galaxisok? 204
Szilárd József: Eötvös Loránd ifjúsága, iskoláztatása, felkészülése hivatására 213
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 226
A FIZIKA TANÍTÁSA
Poór István: Kontinuumok mechanikája 7 - Belső súrlódás (viszkozitás) a középiskolában
227
S. Tóth László: Szerkesztési gyakorlatok ellipszispályán mozgó bolygó időkoordinátájának meghatározására II 229
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Kovács Mihály: A számítógép fizikai taneszköz II.
232
ESEMÉNYEK
Kovách Ádám: Fizikus napok '82 és az ATOMKI középiskolások számára hirdetett pályázatának eredménynhirdetése
236
Baranyi Tünde: Csillagászati évkönyv 238
Kovách Ádám: Magfizika és nukleáris energia - GIREP szeminárium a fizika iskolai oktatásáról, 1981 239
EREDMÉNYEK
Kiss Dezső: Tervek. A stanfordi Lineáris Collider
240
VÉLEMÉNYEK
Lovas Béla: Miért csak a villamosságtanban dúskálódunk a külön névvel ellátott mértékegységekben?
240