Fizikai Szemle
1983/5. 33. évf. 5. sz.
1983. május

Csákány Antal-Marx György: Mikro
Szinaj, Ja. G.: A nem- véletlen véletlensége 165
Nemzetközi Asztronautikai Akadémia: Földön kívüli intelligencia keresése 172
Dobó Andor: A Titius- Bode szabályról 176
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 179
A FIZIKA TANÍTÁSA
Valovics István: Számítógépek a francia iskolában és nálunk
180
Sas Elemér: Kontinuumok mechanikája 6 - Amire a szirakúzai óriás tanít 183
S. Tóth László: Szerkesztési gyakorlatok ellipszispályán mozgó bolygó időkoordinátájának meghatározására I 187
SZÁMÍTÓGÉP AZ OKTATÁSBAN
Kovács Mihály: A számítógép fizikai taneszköz I.
190
ESEMÉNYEK
Eötvös Társulat díjai
193
KÖNYVEK
Vertse Tamás: Varga László: Programok analízise és szintézise
195
Berecz István: A szilárdtestkutatás újabb eredményei (9) 195
VÉLEMÉNYEK
Bing, J.: Nyitnak az elektronikus játékok
196
Lynds, B. T.: A legkisebb csillagász 199