Fizikai Szemle
1983/4. 33. évf. 4. sz.
1983. április

Osztrovszky György: A neutrínó '82 konferencia megnyitója 121
Lobashev, V. M.: A neutron elektromos dipólmomentumának vizsgálata 122
Zatsepin, G. T.: A Nap- neutrínók problémája 126
Lafferty, J. M.: A vákuumtechnika útja a műfogásoktól az egzakt tudományig 131
Barlai Katalin-Jónás Ilona: Gondolatok a Gergely- naptárról 139
Palló Gábor: Kármán Tódor II 145
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 148
A FIZIKA TANÍTÁSA
Skrapits Lajos: Kontinuumok mechanikája V - Mi van a Hooke törvényen túl?
149
ESEMÉNYEK
Lugosi Erzsébet: Az Ifjúsági Fizikai Kör téli ankétja
151
Horányi Mihály: Üstökös- konferencia Budapesten 152
EREDMÉNYEK
Kiss Dezső: A gyenge kölcsönhatást közvetítő W vektor- bozon felfedezése
152
KÖNYVEK
Székely Géza: Quittner Pál-Kotsis Domokos: Számítástechnika rendszerszervezőknek
154
Mahunka Imre: A szilárdtest kutatás újabb eredményei (11) Az Aluminium félgyártmány gyártás várható fejlődése 154
Hertelendi Ede: Aitken N. J.: Fizika és régészet 155
Lukács Béla: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba III. 155
Nagy Mihály: Holics László: Fizikai példatár középiskolásoknak, Elektrodinamika II. 156
Kádár Imre: High Energy Atom Collisions 156
Domonyi András: Tallózás a mérnöktovábbképzés klasszikus kiadványából 157
Koltay Ede: Új fizikai tárgyú könyvsorozatot indít az Akadémiai Kiadó 157
Uray István: Bisztrai-Balku S.: Radiológiai munkák - sugárzás elleni védelem 158
Berényi Dénes: Farkas János: A tudomány társadalmi lényege 158
Antal János: Tarján Imre: A biofizika alapjai 158
VÉLEMÉNYEK
Csekő Árpád: A D és H vektorok mellőzéséről
159