Fizikai Szemle
1983/3. 33. évf. 3. sz.
1983. március

Palló Gábor: Kármán Tódor I 81
Kármán Tódor: A Minta 84
Pop-Jordanov, J.: Műszaki kockázatok többdimenziós modelljei 86
Kunfalvi Rezső: Bernoulli Dániel 200 éve halt meg 89
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 91
FIZIKA MINDENHOL
Hídépítés és a Young-modulus
91
Fizika és a légköri szennyeződés mérése 92
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kovács István: Kontinuumok mechanikája 4 - Egydimenziós kontinuumok rezgései
92
Geszti Tamás: Vázlatok a szilárdtestfizika gimnáziumi tanításához 96
PROGRAMOK A ZSEBBEN
B. Bretz Viola: Optikai kísérletek programozható zsebszámológépre
102
ESEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: Az 1982. évi Eötvös-verseny
108
Eredményhirdetés a Középiskolai Matematikai Lapok fizika rovatának 1981/82. tanévi pontversenyén 109
Cs. Á.: Mikola-díjasok 110
Steiger István: Kármán munkássága a repülésben 110
Nagy Márton: 125 éves a soproni Berzsenyi Dániel gimnázium 112
Kedves Ferenc: DIMETA konferencia 114
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érme 115
Légrádi Imre: Magfizikai iskola tanároknak, 1982 116
KÖNYVEK
Kürti Jenő: Véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben - A káosz
117
VÉLEMÉNYEK
Barcza Szabolcs: Publikálási szokások a csillagászatban
118
Veres Mihályné: Tapasztalatok az I. o. gimnáziumi fizika tananyagáról hátsó borító