Fizikai Szemle
1983/2. 33. évf. 2. sz.
1983. február

Ecsedy Ildikó: Kína időszámítása 41
Tél Tamás-Zrínyi Miklós: Bevezetés a makromolekulák fizikájába II 49
Szondi Egon-Fehér Sándor-Zsolnay Éva: Az ATOMKI ciklotronépület falainak sugárgyengítése 64
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 70
FIZIKA MINDENHOL
Nagy Árpád: Energia és mezőgazdaság
71
A FIZIKA TANÍTÁSA
Brájer László: Kontinuumok mechanikája 3 - A rugalmasságtan alapegyenletei és néhány egyszerű feladat megoldása
78