Fizikai Szemle
1983/1. 33. évf. 1. sz.
1983. január

Tél Tamás-Zrínyi Miklós: Bevezetés a makromolekulák fizikájába I 1
Szagitov, M. U.-Miljukov, V. K.: A Cavendish- féle gravitációs állandó meghatározása és a lehetséges térbeli, időbeli változásaival foglalkozó problémák mai állása 12
K. F.: Máthé János 24
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 24
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bérces György: Kontinuumok mechanikája 2 - Nyomóterheléssel igénybevett rudak kihajlása
26
Wiedemann László: A PTK-1072 számológép felhasználása a középiskolai fizika oktatásban 31