Fizikai Szemle
1981/12. 31. évf. 12. sz.
1981. december

Apagyi Barnabás: Magmolekulák 441
Postásy Csaba: A LEP katekizmus 450
Egyed László: Beszélgetés Balázs Nándorral 452
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 463
A FIZIKA TANÍTÁSATermészettudományos nevelés a távlatokban 463
Havas Péter: Atommodellek és tankönyvmodellek 466
ESEMÉNYEK
Vargha Domokosné: Tittel Pál emlékezete
467
Társulati díjak 470
Nagy Márton: Mikola ünnepség Sopronban 472
VÉLEMÉNYEK
Beöthy Mihály-Fehér András-Ferenczné Árkos Ilona-Ferencz Csaba: Egy régi kor kozmológiájának emlékei: a magyar korona
473