Fizikai Szemle
1981/11. 31. évf. 11. sz.
1981. november

Halberstadt, Emmanuel: A bűvös kocka és a csoportelmélet 401
Vargha Domokosné: Csillagászat a Kiegyezés korában 410
Ifj. Bartha Lajos: Gothard Jenő, az észlelő csillagász 414
Tubiana, M.: A nukleáris energiával történő elektromos energiatermelésnél fellépő egészségügyi kockázatok 419
Tigyi József-Keszthelyi Lajos: Ernst Jenő 1895-1981 + publikációs jegyzék 428
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 434
ESEMÉNYEK
Káldi Éva: A természetismerettel kapcsolatos élményeim
435
Kuti István: Természetismereti ankét, Pécs 1981 436
Kunfalvi Rezső: A XII. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 438