Fizikai Szemle
1981/10. 31. évf. 10. sz.
1981. október

Evva Ferenc: Érzékenységi centrumok szerepe a fotográfiai magasérzékenység kialakulásánál 361
Sexl, Roman U.: Boltzmann (1844-1906) és kora 372
Boltzmann, Ludwig: A statisztikus mechanikáról 375
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 381
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád-Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXIV. országos ankétja és taneszközkiállítása
383
Ogborn, Jon: A kvantumfizika bevezetése 388
ESEMÉNYEK
Cs. Á.: Mikola-díjasok
395
Z. L.: A Magyar Biofizikai Társság XI. Vándorgyűlése Szeged, július 5-8. 396
EREDMÉNYEK
Cser László: Neutron-rezonanciák izomér-eltolódása és a mag közepes kvadratikus sugarának megváltozása neutronbefogásnál
396
VÉLEMÉNYEK
Abragam, Anatole: Néhány gondolat az alapkutatásról
397