Fizikai Szemle
1981/9. 31. évf. 9. sz.
1981. szeptember

Alexandrov, A.: A Szovjetunió energiaellátása 321
Schuster P.: Az önreprodukció dinamikája 325
Végh Ferenc: Kármán Tódor pályakezdése 341
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 346
A FIZIKA TANÍTÁSA
Marx György-Tóth Eszter: Modellalkotás a természettudományi nevelésben
349
Bialkowski, G.: A kreatív gondolkodás tanítása a fizikában 355
Patkó György-Vida József: Országos általános iskolai fizikatanári ankét Egerben 358
ESEMÉNYEK
Steiger István: Kármán Tódor emlékülés
360
Uray István-Isza Sándor: Az ATOMKI pályázat eredményei és tapasztalatai 360
Dubnai egyesületi díjak hátsó borító
K. L.: Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam '81 hátsó borító