Fizikai Szemle
1981/6. 31. évf. 6. sz.
1981. június

Kiss Dezső: Negyedszázados a dubnai Intézet 201
Fényes Tibor: Új izotópok kutatása az ATOMKI - EAI (Dubna) együttműködésében 202
Erő János: Magyar fizikusok kutatásai a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézetben a nagyenergiájú magfizika területén 206
Révai János: Szeparálható kölcsönhatások a magfizikában 212
Cser László: Az immunglobulinok konformációjának vizsgálata 219
Horváth Dezső: Pionkémiai kutatások a dubnai szinkrociklotronnál 223
Pintér György: A RISZK-spektrométer kísérlet 235
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 240