Fizikai Szemle
1981/4. 31. évf. 4. sz.
1981. április

Szeidl Béla: A változócsillagok asztrofizikai jelentősége 121
Detre László (1906-1974) fontosabb közleményeinek jegyzéke 128
Hevesy György: Marie Curie és kortársai 131
Kunfalvi Rezső: Hevesy György + publikációs jegyzék 137
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: A Középiskolai fizikatanárok XXIII. országos ankétja és taneszközkiállítása
151
Váradi Magdolna: Az atomszerkezet tanítása: Rutherford-szórási kísérlete 156
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 160
ESEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: Az ifjúsági fizikai kör 1980/81. tanévi téli ankétja
160
Hunyadi Ilona: Őszi fizikusnapok Debrecenben 1980. november 10-15. hátsó borító