Fizikai Szemle
1981/3. 31. évf. 3. sz.
1981. március

Zimányi József: Neuronhálózatok önszerveződésének egy matematikai modellje 81
Tarnóczy Tamás: A zenei hallás pszichoakusztikája 86
Györgyi Sándor: Szerkezeti átalakulások lipidmembránokban és ezek szerepe a membránműködésben 100
Gazda István: Csak egy kultúránk van - III. Németh László és a természettudomány 104
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 109
A FIZIKA TANÍTÁSA
Radnóti Katalin: Relativitáselmélet középiskolásoknak
110
ESEMÉNYEK
Cs. Á.: Mikola-díjasok
115
Turchányi György: Tudományszervezés a IUPAP keretében 116
KÖNYVEK
Szimán Oszkár: Fontenelle, L.: Beszélgetések a világok sokaságáról. Sci-fi a 17. századból?
116
Kruppa András: L. D. Landau-E. M. Lifsic: Elméleti fizika IV. Relativisztikus kvantumelmélet 117
Berényi Dénes: Fényes Imre: A fizika eredete 117
Bába Ágoston: Gribov, L. A.-Jeljasevics, M. A.-Sztyepanov, B. I.-Volkenstein, M. V.: Molekularezgések 117
Szentirmay Zsolt: Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mérőeszközök 118
VÉLEMÉNYEK
Lederman, Leon: Egy kísérleti fizikus élettapasztalataiból
118