Fizikai Szemle
1981/1. 31. évf. 1. sz.
1981. január

Árvay Zoltán: Szupravezető mágneses spektrométer a magszerkezetkutatásban 1
Bujdosó Ernő-Braun Tibor: Tudománymetria a fizikában a sugárvédelem problematikájának tükrében 7
Gazda István: Csak egy kultúránk van - I. Csokonai és a természettudományok 15
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 18
A FIZIKA TANÍTÁSA
Nagy Károly: Az elektromágneses tér alaptörvényei
19
Bagoly Zsolt-Kovács László: Optikai "fekete doboz" 27
Légrádi Imre: Elektromosan töltött részecske mozgása mágneses és nehézségi erőtérben 28
ifj. Cseh Géza: Az Eötvös-effektus kimutatása sajátkészítésű eszközzel 31
ESEMÉNYEK
Deme Sándor: A Pille története, avagy hogyan lett az elefántból bolha
32
EREDMÉNYEK
Dombrádi Zsolt: Új eredmények a közbenső mag elméletében
36
Sarkadi László: Hazai eredmények az Ion-atom ütközések fizikájában 37
KÖNYVEK
Sz. Zs.: Ellipsometric Tables of the Si-SiO2 System for Mercury and HeNe Laserspectral Lines
38
VÉLEMÉNYEK
Szerkesztőbizottság: A Fizikai Szemléről új évtized küszöbén
38
Gombos Gábor: Néhány gondolat a fizika tanításáról egy leendő fizikus szemével 40