Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1980/12. 474.o.

MORVAY FERENC

Vasdiplomás tanár, a Társulat debreceni rendezvényeinek élete utolsó hónapjáig szorgalmas látogatója 1980. szeptember 7-én elhunyt.

Morvay Ferenc Tardoskedden született 1886. október 2-án. Gimnáziumba Esztergomban, egyetemre Kolozsvárt járt. Matematika-fizika szakos tanulmányai mellett teológiát is végzett. Tanári diplomáját 1910 szeptemberében kapta meg, de már 1909 szeptemberétől a debreceni Piarista Gimnáziumban tanított. Később a nagykárolyi majd a kolozsvári Piarista gimnáziumokban volt tanár. 1917-ben kilépett a rendből és a debreceni Dóczy Református Leánygimnázium tanári állását pályázta meg. Megválasztották és itt tanított .korai (1935. szeptember) nyugdíjazásáig. 1941-ben debreceni Református Tanítóképzőben helyettesített. 1942-43-ban az egyetemi fizikai intézetben hallgatói laboratóriumi gyakorlatot vezetett; majd a felszabadulás után 1945-ben Bevezetés az analízisbe című egyetemi előadásokat tartotta.

Hallgatói éveiben több jegyzetet készített Bőhm Károly (filozófiatörténet), Schlesinger Lajos (differenciálintegrál kalkulus) és Farkas Gyula (matematikai fizika) professzorok előadásairól. Ezeket a jegyzeteket a professzorok is átnézték és sokszorosítva Morvay Ferenc adta ki. A Piarista rend folyóiratában négy dolgozata jelent meg. "Egy megjegyzés a Fourier-féle sorfejtéshez" című dolgozatát a Math. Phys. lapokban (XVII. kötet, 325-328. o.) 1908-ban közölte.

Tudásszomja igen nagy volt. Ezért már diplomázás után egy évvel Budapesten tanári továbbképző tanfolyamon vett részt. 1912-ben Németországba utazott tanulmányútra. A darmstadti műegyetem "radiotelegrafia" tanszékén töltött másfél hónapot, majd Göttingenben folytatja a nyári trimesztert. Itt egy szemináriumi előadáson ismertette a Math.-Phys. lapokban megjelent dolgozatát. 1913-ban Göttingenben töltötte a nyári trimesztert és akkor az ott vendégprofesszorként működő Michelson előadásait hallgatta nagy érdeklődéssel.

radiotelegráfiai adó és
vevő

A darmstadti utat azért választotta, mert nagyon érdekelte a vezetéknélküli távközlés. Hazajövetele után itthon is készülékeket épített, antennát szerelt, Ilyen ténykedése, a korral lépést tartva, még sokáig úttörő volt Debrecenben. Több tanfolyamot is tartott ebből a témából.

Másik kedves témaköre a színes fényképezés volt. Ezzel már 1910-ben kezdett foglalkozni. A színes diapozitívet, majd a mozgófilmet is felhasználta az oktatásban is.

Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott ember volt, akit szinte olthatatlan tudásszomj jellemzett és munkáján passzióval végezte idős korában is, szinte az utolsó hónapokig.

Kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként a szegedi József Attila Tudományegyetem gyémánt-, majd a diplomázás 65-ik évfordulóján vasdiplomát adományozott neki.

M. L.