Fizikai Szemle
1980/7. 30. évf. 7. sz.
1980. július

Kiss Dezső: A "világgyorsító" Extrém nagy energiák felé 241
Pines, David: A pulzárok: A hadronanyag kutatásának kozmikus laboratóriumai 247
Kátai Imre: Matematikai modellezés és számítástechnikai realizációk 256
Radnai Gyula: Rezgések és hullámok VII. Az elektromágneses hullámok tanításáról 258
Jeges Károly: Diffúziós ködkamra ionlecsapatással 266
ESEMÉNYEK
A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlései
272
K. L.: Sugárvédelmi továbbképző tanfolyamok'80 275
Dezső Zoltán: Szakértői Tanácskozás a Neutronforrásokról Debrecenben 275
Kádár Imre: ESCA Szeminárium Debrecenben 276
Beke Dezső: Beszámoló a "Fizika, Fémtan, Technológiai fejlesztés II." Szemináriumról 276
B. D.: Dubnai Intézeti díjak 276
KÖNYVEK
Kunfalvi Rezső: Fizika könyvek általános iskolai tanulók számára
277
Kunfalvi Rezső: Tudománytörténeti ABC-k 277
Nagy Imre: Balázs Béla-Fényes Imre-Géczy Barnabás-Horváth József: Mi az idő? 278
Abonyi István: Landau, L. D.-Lifsic, E. M.: Elméleti fizika VI. Hidrodinamika 278
VÉLEMÉNYEK
Batta Gyula: Gondolatok a fizikusképzés kapcsán
279