Fizikai Szemle
1978/2. 28. évf. 2. sz.
1978. február

Tarján Imre: Biológiai sugársérülés mlekuláris problémái 41
Marx György: Az elektron és testvérei 50
Kagan, Yu.: A hidrogén fémes fázisának állapotegyenlete II. 58
Nagy Dénes Lajos: A Mössbauer effektus néhány ipari alkalmazása 66
Nagy István György: Fonó Albert - a sugárhajtás úttörője 72
ESEMÉNYEK
Mágneses és amorf anyagok elektronszerkezete (Fizikai Nobel-díj, 1977)
74
Rend a rendetlenségből (Kémiai Nobel-díj, 1978) 76
Az 1977. évi Eötvös-verseny 77
K. L.: Szeminárium a lézerekről Szegeden 77
H. L.: Beszámoló a visegrádi neurobiológiai iskoláról 78
B. D.: Morvay Ferenc köszöntése 78
Az 1977 évi Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny 79
KÖNYVEK
M. Gy.: Kapuy Ede-Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete
hátsó borító
EREDMÉNYEK
Perjés Zoltán: Fordulat az általános relativitáselméletben
hátsó borító