Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1978/2. 78.o.

MORVAI FERENC KÖSZÖNTÉSE

fotó
Dr. Morvai Ferenc vasdiplomás tanár, előadását
tartja az ATOMKI-ben
,

Morvai Ferenc tanári pályáját 1909-ben kezdte Debrecenben. Életének tapasztalatairól, a századeleji fizika oktatásáról 1977. december 8-án előadást tartott az ATOMKI-ben, egy intézeti szeminárium keretében, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervezésében.

Személyes élményein keresztül az egész hallgatóságot; rádöbbentette arra, hogy milyen hatalmas utat tett meg a fizika századunkban és hogyan változott meg az élet körülöttünk ennek következtében. 1909-ben az alig néhány éve épült új gimnáziumban, nem volt még bevezetve a villany és nem volt vízvezeték. A szertárban levő akkumulátort csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett feltölteni, mert Debrecenben csak egy helyen volt olyan egyenáramú generátor, amellyel ezt meg lehetett csinálni.

Ma az integrált áramkörök, a mikroprocesszorok korában érdekes volt hallani a legelső kísérleteket az elektroncsövekkel, azt a küzdelmet amellyel az első antenna felszerelése járt, ami újra és újra megismétlődik a tudomány és az élet haladásával - a magunkban is meglevő - visszahúzó, tehetetlenségi erőkkel szemben.

B. D.