Fizikai Szemle
1977/12. 27. évf. 12. sz.
1977. december

Dirac, P. A. M.: Az elektron relativisztikus hullámegyenlete 443
Ting, C. C. Samuel: A J-részecske felfedezése: egy személyes visszaemlékezés 450
Jackson, J. D.: Az új spektroszkópia 461
Lederman, Leon M.: Kettős müonkeltés proton- atommag ütközésekor 468
Kuti Gyula: A kvark zsák modell 470
Pontecorvo, Bruno: Európai Részecskefizikai Konferencia (Budapest, 1977.) 479
A FIZIKA TANÍTÁSA
Tóth Eszter: "Lendülettel" kezdett mechanika
480
ESEMÉNYEK
Cs. Á.: Mikola-díjasok
hátsó borító