Fizikai Szemle
1977/10. 27. évf. 10. sz.
1977. október

Pál Lénárd: Gondolatok a jövőről a nagy "tűzlopás" ürügyén 361
Sükösd Csaba: A lézer alapjairól egyszerűen 378
Uray István-Fényes Tibor: Kisméretű ciklotronok és alkalmazásaik II. 382
Soffen, G. A.: A Viking expedíciók tudományos eredményei 384
Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása 391
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: A Fizikatanárok XX. Országos Ankétja és Eszközkiállítása
391
ESEMÉNYEK
Segner: Szimpózium Halléban
396
Veres Árpád: A "magfizikai módszerek alkalmazása az iparban" c. találkozóról 396
Veres Árpád: "Magfizikai Módszerek Alkalmazása az Iparban" találkozó 396
Beszámoló az IRPA 4. nemzetközi kongresszusáról 397
KÖNYVEK
M. Gy.: Károlyházy Frigyes: Igaz varázslat
397
VÉLEMÉNYEK
Ogborn, John: Dialógus két régi tudományról
398