Fizikai Szemle
1977/9. 27. évf. 9. sz.
1977. szeptember

Lévai András: Az energiahelyzet alakulása a világon és Magyarországon, a nukleáris energia jövője 321
Szalai Sándor: Az atomenergia-termelés sajátos nyersanyag szükségletei 330
Berényi Dénes: A magfizikai kutatás az energiatermelés szolgálatában 338
Bozóky László: Sugárvédelmi kérdések az atomerőműveknél 345
Fényes Tibor-Uray István: Kisméretű ciklotronok és alkalmazásaik I. 350
Somogyi György: Egy új nukleáris metodika alkalmazása uránlokalizációs vizsgálatokra 356
VÉLEMÉNYEK
Sipos Imre: Közös összefogással a fizika tanításáért
hátsó borító