Fizikai Szemle
1977/7. 27. évf. 7. sz.
1977. július

Csikai Gyula: Energia és a társadalom 241
Jánossy Lajos: Meggondolások a fény terjedéséről 250
Gánti Tibor: A fény és az evolúció 256
Beresztyeckij, V. B.: A zérus-töltés és az aszimptotikus szabadság 261
A FIZIKA TANÍTÁSA
Szagadejev, R.-Fabrikant, V.-Gribov, L.- Kapitza, Sz.: Hogyan tanítsunk fizikát?
270
Tasnádi Péter: A Fermat elv 272
EREDMÉNYEK
Csillagászati állandók új rendszere (1976)
276
KÖNYVEK
Csillagászati évkönyv az 1977. évre
279
VÉLEMÉNYEK
Marx György: Világosság vagy sötétség?
280