Fizikai Szemle
1977/6. 27. évf. 6. sz.
1977. június

Solt György: Egy új fém: a hidrogén 201
Beke Dezső: Diffúzió szilárdtestekben 207
Rogers, Eric M.: A kvantummchanika tanításáról 216
Mattila, Jukka: A Napfogyatkozás bemutatása 219
S. Tóth László: Néhány demonstrációs eszköz a csillagászat tanításához 219
Fizika versenyfeladatok Finnországból 226
Ronyecz József: A haladó mozgás dinamikai elemzése légpárnás készlettel 228
ESEMÉNYEK
H. L.: A negyedik Zemplén Győző fizikaverseny
230
VÉLEMÉNYEK
Szűcs László: A fizika és kémia koordinációs lehetőségei az általános iskolában
232
Kovács Géza: Elgondolások a jövő egyeteméről 235