Fizikai Szemle
1977/5. 27. évf. 5. sz.
1977. május

Gadó Pál: A krisztallográfus mint "tolmács" az ipari kutatási környezetben 161
Lovas Rezső: Egzotikus atomok 168
KÖNYVEK
T. G.: Kovács László:A szilárdtestek tulajdonságai
173
Greguss Pál: Egy esztétikai bionika lehetősége - mitől szép a szép 174
Barta György-Hajósy Adrienne: A földalak fizikai hátteréről 182
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kovács László: Fizikalaboratóriumi vizsgafeladatok Angliában
190
Kovács József-Takács Miklós: A geometriai optika tanításához 194
ESEMÉNYEK
F. Gy.: Magfizikai Téli Iskola '77
196
K. R.: Az Ifjúsági Fizikai Kör 1977. évi tavaszi ankétja 196
europhysics
B. D.: 1977. Belgium, Brugge
196
VÉLEMÉNYEK
Fodor István: Természettudományos tárgyak helyzete a fakultatív rendszerű oktatási kísérletben
197
Tóth László: Az SI mértékegységrendszer előnyei, a hőmérséklet leszármaztatott egysége 199