Fizikai Szemle
1977/3. 27. évf. 3. sz.
1977. március

Wigner Jenő: A kvantummechanika ismeretelméleti problémái 81
Kirschner István: A szilárd hidrogén szupravezetőképességének lehetősége 86
Csordás Anna-Gadó Pál-Barna Árpád: A nagyfelbontású elektronmikroszkópia szerepe a szerkezetkutatásban 91
Verő József: A bolygóközi mágnestér hatása a geomágneses tevékenységre 98
Wolček,O.: Mai elképzelésünk a Föld típusú bolygókról 103
Nagy Károly-Marx György: Búcsú Neugebauer Tibortól 114
Neugebauer Tibor tudományos írásai 115
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kovács László: A Nuffield-rendszerű fizikatanítás
117
Kovács László: Mikola Sándor a kísérleti fizikatanítás úttörője és mestere 120