Fizikai Szemle
1974/12. 24. évf. 12. sz.
1974. december

Mössbauer, Rudolf L.: Makromolekulák szerkezetvizsgálata anomális diszperziós módszerekkel 353
Novák Dezső: Szupravezető mágnestechnika 362
Németh Judit: Sűrűségfüggő erők alkalmazása magszerkezeti számításokra II 372
A FIZIKA TANÍTÁSA
Székely László: Mekkora a hidrosztatikai nyomóerő?
376
Laczi István: Modell és modellezés az ismeretrendszer alapjain 378
ESEMÉNYEK
Kovács László: "Anyagszerkezet 1980" Tanári szeminárium Gyulán
380
Németh Judit: Molekuláris biológiai őszi iskola 383
Csernai László: VI. Magfizikai nyári iskola, Szombathely nehéz-ion reakciók 383
EREDMÉNYEK
B. D.: A gyenge elektromágneses kölcsönhatások egymásra hatására vonatkozó feltevéseink pontosabb igazolása
383
Cs. L.: A Rydberg-állandó újabb meghatározása 384
KÖNYVEK
Bukovszky Ferenc: Gombás Pál: Fizika mérnökök számára
hátsó borító