Fizikai Szemle
1974/11. 24. évf. 11. sz.
1974. november

Kovács K. Pál: A Sagnac-kísérlet 321
Csekő Árpád: Középiskolai fizikatanárok XVII. országos ankétja és fizikai eszközkiállítása 343
Varga Ernő: Az anyagszerkezet tantárgy struktúrája és metodikai kérdései 348
VÉLEMÉNYEK
Jeszenszky Ferenc: Hozzászólás a természettudomány egybehangolt tanításának tervéhez
351