Fizikai Szemle
1974/9. 24. évf. 9. sz.
1974. szeptember

Fejes István: Hosszú bázisvonalú rádióinterferometria 257
Hoyle, F.: Fizika és társadalom a hetvenes években 264
Karvaly Béla: Membrán-Biofizika I. 269
Marx György: Lánczos Kornél (Búcsúztató A Farkasréti Temetőben, 1974 július 5) 277
Csekő Árpád: A Zeeman-jelenség szemléltetéséről 280
ESEMÉNYEK
Delone, N. B.: Elemi nemlineáris folyamatok (I. Nemzetközi Konferencia az elektronok és erős elektromágneses tér kölcsönhatásáról, Balatonfüred, 1972. szeptember
283
Györgyi Géza: A kvantumfizika történetének forrásai 285
EREDMÉNYEK
I. F.: Inverz belső konverzió
287
KÖNYVEK
M. Gy.: Maróti Lajos: A múló jövő nyomában
288
M. Gy.: Jastrow, R.: Vörös óriások és fehér törpék 288
VÉLEMÉNYEK
Simon Ferenc-Kamerás Árpád: Egy kritikai megjegyzés a hidrosztatikus oldalnyomóerő számításával kapcsolatban hengerszimmetrikus esetben
hátsó borító